Изработка на модерни и самоодржливи монтажни куќи

3D Neomorphic Dark Oval Debossed

Кои сме ние?

ДОМИУМ произведува и продава СМАРТ куќи кои се изработуваат да бидат самоодржливи, преносливи и се купуваат како готов производ, комплетно произведени во фабрика.


Minimalist Modern Living Room Interior

Нашиот уникатен систем

Покрај поизводство и продажба на модерни модели на куќи, ние нудиме можност за развивање туризам во соработка со сите клиенти кои ги купуваат нашите модели.

Што ако ние имаме атрактивно земјиште, а вие сакате да имате викендица со еден од нашите модели?

Колку куќи сакате да купите, доколку можете пасивно да заработувате за секоја од нив?

3D Neomorphic Dark Oval Debossed
Modern Simple Minimalist Frames